ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΒΑΛΒΙΔΑ ΜΠΑΝΙΕΡΑΣ ΜΕ ΥΠΕΡΧΕΙΛΙΣΗ ΕΞΟΔΟΣ Ø 50 (91010)

Αυτόματη βαλβίδα μπανιέρας με υπερχείλιση, έξοδος Ø 50
Βαλβίδα χρωμέ SS304
Σωλήνας πλαστικός, Ντίζα πλαστική

Κατηγορία: .