ΕΠΙΤΟΙΧΗ ΠΑΡΟΧΗ ΜΕ ΒΑΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ Α03-01

Επίτοιχη παροχή με βάση στήριξης τηλεφώνου Α03-01