Μπαταρία κουζίνας με σπιράλ

Κωδικός – MF9910L
Επαγγελματική
> Μήκος εκροής νερού: 233mm
> Ύψος εκροής νερού: 319mm
> Ανθεκτικός κεραμικός
κορμός 35mm
> Κεφαλή νερού με
κουμπί start-stop